Σκάφη Αναψυχής

Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα του σκάφους σας μέσω ελληνικών αλλά και διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών για την διασφάλιση σας. 

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής χωρίζεται σε δύο σκέλη:

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους.

Η κάλυψη αυτή σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν κληθείτε να αποζημιώσετε τρίτους σε περίπτωση ζημιάς  (όπως π.χ. τραυματισμός/ θάνατος τρίτου, υλικές ζημιές άλλων σκαφών, λιμένων κτλ.)
  
 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ασφάλιση ιδίων ζημιών αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης και άλλους κινδύνους.
 
Η κάλυψη αυτή προστατεύει τα περιουσιακά σας στοιχεία από τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μέχρι και την ολική απώλεια του σκάφους σας.
 
Επιπλέον, πέρα από τις παραπάνω βασικές καλύψεις, η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει και παραπάνω ασφαλιστικές λύσεις, όπως: 
  • αστική ευθύνη από και προς σκιέρ,
  • κάλυψη ιδίων ζημιών από πανιά και κατάρτια κατά τη διάρκεια αγώνων,
  • μηχανικές βλάβες (εξωλέμβιες ή έσω/έξω μηχανές),
  • ασφάλιση των προσωπικών σας αντικειμένων κατά την παραμονή σας στο σκάφος,
  • πτώση της εξωλέμβιου μηχανής στη θάλασσα,
  • κάλυψη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε trailer.
Και πολλές άλλες ασφαλιστικές καλύψεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των ασφαλιστικών σας αναγκών.