Η δραστηριότητά μας Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική σχεδιάζουμε, διαθέτουμε και προωθούμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Μετράμε ήδη πάνω από 10 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας. Στο διάστημα αυτό έχουμε δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊόντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.
Η δομή μας

Ανήκουμε στον Όμιλο Eurobank  (100% θυγατρικές της Τράπεζας Eurobank ). Αποτελούμαστε από τις ασφαλιστικές εταιρείες:

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. (Ασφαλίσεις Ζωής)
Στοιχεία εταιρείας: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής, Λεωφ. Συγγρού 209-211, 171 21 Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ.: 094240124 - ΔΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων/ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121651960000 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις)
Στοιχεία εταιρείας:  Eurolife  ERB Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 209-211, 171 21 Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ.: 094222850 - ΔΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων/ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121637360000 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Η ταυτότητά μας σε αριθμούς
  •     4ος ασφαλιστικός όμιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά (2011)
  •     Ισχυρή κερδοφορία επί σειρά ετών
  •     Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις
  •     Πάνω από 400.000 πελάτες
  •     Πάνω από 65.670 περιπτώσεις πελατών που αποζημιώθηκαν για προγράμματα ζωής, περίθαλψης και γενικών ασφαλίσεων τα τελευταία 6 χρόνια
  •     Συνεργασία με πάνω από 1.400 ανεξάρτητους συνεργάτες / πράκτορες
  •     262 άτομα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (2011)

Πηγή: www.eurolife.gr