Ιδρύθηκε το 1969 και για 43 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική αγορά_                   
Το όνομά της είναι ταυτόσημο με την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας                   
1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και 2η επί συνόλου αγοράς                   
Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, στη Ζωή, στην Υγεία, στην προστασία της περιουσίας, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας                   
Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις                   
Προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα υγείας Medisystem, το σύστημα επένδυσης Capital, τις εξαιρετικές καλύψεις στο χώρο της Βοηθείας κ.λπ.                   
Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή MEDICLINIC, Medifirst πολυιατρείο) και Βοηθείας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.)                   
Έχει δημιουργήσει πολλαπλούς και σύγχρονους τρόπους πρόσβασης και εξυπηρέτησης των συνεργατών και των πελατών της                   
Το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων της είναι εξαιρετικά έμπειρο και καταρτισμένο, ενώ χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθοδολογίες εξυπηρέτησης όπως financial planning, advisory services κ.λπ.                   
Η Εταιρεία βρίσκεται στην 1η θέση από πλευράς φήμης και αναγνωρισιμότητας τα τελευταία χρόνια (έρευνες Tradelink 2005, 2007, 2008, κ.λπ. kkk)

Πηγή: www.interamerican.gr/