Ιστορικό – Ποιοι είμαστε

Οι εταιρείες μας C.I.S  INSURANCE  SERVICES Ltd.C.I.S and Sons Ins., ιδρύθηκαν από το 1993 εως 2004  αντιστοίχως και αποτελούν συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας και εμπειρίας στον ασφαλιστικό χώρο του ιδρυτή αυτών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ.

Αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών μας είναι η παροχή συμβουλευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Ειδικότερα:

Ως ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, αναλαμβάνουμε την μελέτη των ασφαλιστικών θεμάτων της εταιρείας σας, και εν συνεχεία και από κοινού, επιλέγουμε τα καταλληλότερα  ασφαλιστικά προγράμματα και καλύψεις, μεταξύ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών.

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου SERVICE, σε όλη τη διάρκεια των ασφαλιστικών σας καλύψεων και ιδιαίτερα στην περίπτωση επέλευσης κινδύνου.

Διαπραγματευόμαστε τους όρους ασφαλίσεως για λογαριασμό σας χωρίς να δεσμευόμαστε από συγκεκριμένες πρακτορεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών.

Η εταιρεία μας σας κρατά συνεχώς ενήμερους για τις εξελίξεις των υπαρχόντων προγραμμάτων, καθώς και για την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης ως επικεφαλής των εταιριών μας έχει μια διαρκή 38χρονη παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, κατά την οποία ασχολήθηκε με κάθε είδους ασφαλιστική κάλυψη. Διετέλεσε βοηθός Διευθυντού Πωλήσεων της Ελληνοβρετανικής Α.Ε.Γ.Α (νυν ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ), Διευθυντής Πωλήσεων Κλάδου Ζωής και Ομαδικών της ΚΟΥΜΠΑΣ INSURANCE SERVICES ( νυν eurobrokers sa ). Κατά την διάρκεια των ετών συνεργάσθηκε στην δημιουργία του ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος της Ο.Α., είχε δε την ευθύνη για την εκπόνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη προγραμμάτων για μεγάλες και πολυεπίπεδες εταιρείες, όπως BIC-VIOLEX, SOFTEX - ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, DIANA- ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ κ.α.

Θα είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς εάν μας δίνατε την ευκαιρία μιας αναλυτικότερης παρουσίασης των εταιρειών και των δραστηριοτήτων μας, με μια άμεση συνάντησή μας, σε τόπο και χρόνο που θα ορίσετε εσείς.